Wiosna Francuska - poranek wietnamski - 25.03.2011

UWB - zdjęcia